Pro občany

Jak volat na tísňovou linku

 
  

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

 

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)

  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)

  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte

  • Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky

  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

 

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 

  •   150    Hasičský záchranný sbor ČR

  •   155    Zdravotnická záchranná služba

  •   158    Policie ČR

  •   156    Obecní (městská) policie

  •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Kdy volat hasiče:

 

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Evropská tísňová linka 112

 

·         Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.

·         V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.

·         Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

·         Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.

·         Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.

·         Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.

·         V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.