Mladí hasiči

Vedoucí mladých hasičů:   Stanislav Pejcha

                              Telefon:   736 440 013

 

Instruktoři:   Štěpán Zach

                      Jiří Mrkvička

 

Pravidelné schůzky:    Každou středu v 18:00

                                            

        Kroužek mladých hasičů v našem sboru funguje od roku 2006. Náplní pravidelných schůzek jsou přespolní běhy, pravidla požární ochrany, základy zdravovědy, seznamování s hasičskou technikou a vybavením...

Pravidelných soutěží hry Plamen se účastní dvě družstva, které dosahují, díky trpělivosti vedoucích a odhodlání dětí, velmi dobrých výsledků.

Hra Plamen se skládá z těchto disciplín:

>>     požární útok Plamen
>>     požární útok s překážkami CTIF
>>     štafeta 4 x 60 m s překážkami
>>     štafeta CTIF
>>     štafeta požárních dvojic
>>     závod hasičské všestrannosti
>>     běh jednotlivců na 60 m s překážkami

 

Naši mladí hasiči se každoročně zapojují do různých brigád pořádaných sborem např. sběr kamene, úklid obce, apod.