Zásah ZJ - protipovodňová opatření

28.05.2016 17:34

 

Na žádost KOPIS byla naše jednotka vyslána provést protipovodňová opatření v obci. Po silné bouři bylo potřeba odklidit na některých místech obce naplavený materiál z okolních polí.