Žáci a učitelé ze ZŠ Slavkovice na víkendové návštěvě v Regensburgu

21.06.2013 06:00

 

Přátelství Základní školy Slavkovice a německé školy Schwabelweis

 

Letos v červnu jsme zakončili výletem do Schwabelweisu a Regensburgu dvouletý projekt Comenius, v rámci kterého bylo uspořádáno několik akcí mezi naší školou a podobnou školou ve Schwabelweisu.

Jako součást tohoto projektu v loňském roce proběhla 3 denní návštěva německých školáků, jejich rodičů a učitelů u nás. Poprvé jsme se mohli setkat „tváří v tvář“ s dětmi i učiteli, se kterými jsme do té doby komunikovali jen přes moderní technologie – skype a email. Vloni v  květnu naše učitelky odjely do Schwabelweisu poznat školu, způsob a organizaci výuky a hlavně děti. Dva dny si zkusily jaké to je vyučovat žáky, kteří nemluví česky. Na výuku se dlouho připravovaly už doma, nachystaly spoustu materiálů, výrobků, karet, obrázků, naučily se i německá slovíčka. Nutno říci, že svému řemeslu neudělaly ostudu.

 

I v letošním roce došlo k plnění dalších plánovaných akcí. V květnu pro změnu naši žáci mohli sledovat práci německých učitelů na naší malé škole. Dověděli se o městě Regensburg, kam se zanedlouho mají jet podívat, společně si zahráli pexeso a kvarteto vyrobené německými žáky. Také jsme německým přátelům předvedli jak probíhá výuka v našich třídách.

 

Na úplný závěr školního roku se naše děti moc těšily. Nejen na poslední den školy, kdy si odnesou vysvědčení, ale hlavně na dlouho plánovaný zájezd do Německa. Však poslední půl roku se nemluvilo o ničem jiném. Není se co divit, mnohé děti měly možnost vůbec poprvé odjet za hranice České republiky a poprvé spát v hotelu.V pátek si děti odnesly domů vysvědčení a hned se ke škole vracely s cestovním pasem, kufrem či taškou a samozřejmě

velkou svačinou. I přesto, že na zájezd s námi jeli i někteří  rodiče, většina dětí nasedala do autobusu trochu znejistělá, co je v příštích dnech bude čekat.

 

400 km do Regensburgu rychle uteklo, a tak jsme se v podvečer ubytovali v hotelu DRAM Inn kde nás čekal pan ředitel Stefan. S ním jsme pak odjeli na Walhallu, krásnou stavbu nad Dunajem, kterou dal postavit král Ludvík I. ve stylu římských památek. Pokochali jsme se budovou a krásnými výhledy do kraje a odjeli na školní zahradu na „česko – německý piknik“. Naše maminky doma napekly pravé české koláče a jiné dobroty, kterými jsme přispěli do společného pikniku.

Naše děti po občerstvení hned využily travnaté hřiště a protáhly si těla po několikahodinovém sezení v autobuse. Blížil se večer, a proto jsme museli odjet do hotelu a vyspat se na další den.

Ráno nás čekala bohatá snídaně a odjezd na klášter Weltenburg. Weltenburg je postaven v Dunajské soutěsce a je nejstarším klášterem v Bavorsku. Již v roce 1050 zde mniši začali vařit pivo a dodnes je pivovar v provozu. Po prohlídce kláštera a po svačině jsme vyhlídkovou lodí pluli do přístavu ve městě Kelheim. Řeka Dunaj zde protéká půvabným kaňonem s vápencovými skalami. Po chvíli jsme spatřili na vrchu Michelsberg mohutnou kruhovou stavbu - Halu osvobození. I tuto stavbu dal vybudovat král Ludvík I. pro slávu Bavorska a německého národa.

Z přístavu jsme pokračovali autobusem na festival do školy ve Schwabelweisu. Tento festival pořádají rodiče a učitelé pro děti pravidelně každý rok. Na školním dvoře postaví lavičky, stoly, stánky s občerstvením, grilují maso, klobásky, prodávají nápoje i zmrzlinu. Na školní zahradě si děti mohou zasoutěžit v různých disciplínách. Letos na festival pozvali i naše žáky. Společný tanec německých i slavkovických žáků – polonéza – zahájil odpolední program a po přivítání všech hostů následovalo vystoupení našich německých kamarádů. Nechyběla ani prohlídka celé školy a pak se už všichni rozběhli k soutěžím nebo ke stánkům, nakupovali tombolu a zúčastnili se i  dětského bazárku. Naši žáci dostali od pana ředitele Štefana „nabité“ poukázky, za které si mohli nakupovat „zboží“.

K večeru pro nás místní hasiči připravili překvapení – svezli nás na malých motorových člunech po Dunaji ze Schwabelweisu až ke starému mostu v Regensburgu. Z jízdy byli všichni nadšení, nejraději by jeli několikrát. Večer jsme ještě byli na prohlídce u místních hasičů a také jsme se svezli hasičskými vozy. V hotelu jsme si ještě zahráli „Česko – německou superstar“ a plni krásných dojmů jsme zalezli do postelí.

Ráno po snídani jsme sbalili své věci a nasedli do autobusu. Čekala nás prohlídka jednoho z nejstarších měst v Německu - Regensburgu. V roce 2006 byla historická část města zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přes středověký kamenný most (Steinerne Brücke) úzkými uličkami procházíme bránou Porta Praetoria do historického centra. Obdivujeme měšťanské domy s vysokými věžemi i Starou radnici. Nemůžeme vynechat nejvýznamnější gotickou památku - Katedrálu sv. Petra a jsme zcela ohromeni velikostí a krásou této stavby. Ještě nám zbývá nakoupit na trhu suvenýry a výbornou zmrzlinu – my dospělí jsme jen zírali, jak to děti zvládají samy. Vydáváme se zpátky přes most na parkoviště k autobusu. Pobyt v Německu pro nás končí, ale vzpomínky, zážitky a přátelství  si odvážíme domů. Všichni doufáme, že jsme se neviděli naposledy a že třeba jednou se vrátíme „na místo činu“.

 

Za slavkovické děti, rodiče a učitele Jana Láchová