Výroční valná hromada

07.01.2017 18:00

 

Výroční valné hromady se zúčastnilo 51 dospělých 15 mladých hasičů a 5 hostů. Schůze se řídila tímto programem:

 

1.    Zahájení

2.    Volba návrhové komise

3.    Zpráva výboru o činnosti sboru v r. 2016 + promítání fotografií

4.    Zpráva o hospodaření sboru v r. 2016

5.    Zpráva revizní komise

6.    Návrh plánu činnosti na rok 2017

7.    Diskuze

8.    Návrh usnesení, doplnění a schválení

9.    Občerstvení a volná zábava. K tanci a poslechu nám zahrála kapela pana Jiřího Karáska

 

Videozáznam z jednání VVH je možné shlédnout v naší galerii.

 

00:00:00 Zahájení
00:05:59 Volba návrhové komise
00:06:32 Zpráva výboru o činnosti sboru v r. 2016
00:18:21 Zpráva revizní komise
00:18:53 Návrh plánu činnosti na rok 2017
00:22:48 Diskuze (00:23:24 J. Mrázek, 00:54:59 S. Pejcha, 01:02:10 L. Sochor, 01:06:59 J. Košík, 01:12:35 Zdravice hostů
01:46:04 Návrh usnesení, doplnění a schválení