Výroční valná hromada

19.01.2013 18:00

Výroční valné hromady se zúčastnilo 78 členu našeho sboru a 9 hostů. Byla přednesena zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok, doprovázená projekcí fotografií z naší činnosti. Po oficiální části následovaly zabíjačkové hody a volná zábava doprovázená harmonikářem.