Výroční valná hromada 2015

09.01.2016 18:00

 

Výroční valná hromada 2015 se konala v sobotu 9. ledna 2016 v kulturním domě ve Slavkovicích. Po přednesení zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2015 proběhly zdravice hostů, následovala diskuze, výborné občerstvení již tradičně ve formě zabíjačkových hodů a volná zábava. K tanci i poslechu zahrála kapela JK Band. Valné hromady se zúčastnilo 72 členů z toho 16 mladých hasičů a 6 hostů.