Úklid obce po bleskové povodni

20.06.2019 16:00

 

Byly odklizeny nánosy bahna na komunikacích - 8 členů ZJ.