Technický zásah - čištění kanalizačních vpustí

12.03.2016 14:00

 

V sobotu 12.03.2016 provedla ZJ čištění zanešených kanalizačních vpustí a potrubí v dolní části obce.