Technický zásah - čištění kanalizace

02.08.2016 17:00

 

V úterý 02. 08. 2016 zásahová jednotka provedla čištění kanalizačního potrubí a vpustí ve spodní části obce.