Technická pomoc při velké vodě

05.09.2011 15:00

Po bouři a krupobití přetekly hráze tří rybníků. U prvního byla bagrem (fa. Pavel Mikeš) vyhloubena strouha - hrozba protržení hráze, u návesního rybníka proběhlo čištění stavidel a ucpaného splavu od naplavenin. Dále proběhlo čištění mostů v obci a čerpání sklepů na třech místech. Celkový úklid obce od následků bouře proběhl v sobotu 10.09.2011.

Fotogalerie