Taktické cvičení ,,HARUSÁK"

22.11.2014 13:00

Dne 22. listopadu 2014 bylo zahájeno taktické cvičení jednotek okrsku Nové Město na Moravě. Jeho cílem bylo prověřit taktiku u zásahu, znalosti JSDH, funkčnost materiálového vybavení jednotek, požárních agregátů, součinnost mezi jednotkami požární ochrany kategorie JPO 2 a JPO V, nasazení sil a prostředků při dálkové dopravě vody hadicemi v neznámém terénu a ověření velitelské schopnosti jednotlivých velitelů jednotek.

 

V blízkosti obce Radňovice vypukl dne 22. listopadu v odpoledních hodinách rozsáhlý požár polního a lesního porostu, který se rozšířil do nepřístupového terénu. Pro nepřístupnost kolové techniky bylo zvoleno velitelem zásahu doplňování hasiva za použití dálkové dopravy vody hadicemi B75 pomocí požárních agregátů a požární techniky. Na místo byly povolány jednotky kategorie JPO 2 a JPO V z okrsku NMnM.

Začátek cvičení ohlásilo operační středisko KOPIS (krajské operační a informační středisko) HZS Kraje Vysočina dne 22 listopadu 2014 v 13:00 hodin.

Po příjezdu všech jednotek na místo proběhl nástup družstev, při kterém byly jednotky do jednotlivých úseků dle jejich výbavy a proběhlo informování velitelů o způsobu komunikace a bezpečnosti práce během cvičení.

Jednotky v průběhu cvičení provedlo dálkovou dopravu vody z rybníka za pomocí požárních stříkaček PPS 12 na určené místo v lese. Celkové převýšení činí 130 metrů a vzdálenost místa čerpání od místa zásahu 1200 metrů. Jednotky se cvičení zúčastnili v počtu 1+5.

Zúčastněné jednotky PO okrsku NMnM:

 1. JSDH Nové Město na Moravě JPO 2
 2. JSDH Fryšava pod Žákovou horou JPO V
 3. JSDH Pohledec JPO III
 4. JSDH Maršovice JPO V
 5. JSDH Jiřikovice JPO V
 6. JSDH Radňovice JPO V
 7. JSDH Zubří JPO V
 8. JSDH Křídla JPO V
 9. JSDH Slavkovice JPO V
 10. JSDH Olešná JPO V
 11. JSDH Petrovice JPO V
 12. JSDH Hlinné JPO V
 13. JSDH Nová Ves u Nového Města na Moravě JPO V
 14. JSDH Studnice JPO V
 15. JSDH Rokytno JPO V

    

                Foto                                        Video

 

Foto: SDH Nové Město na Moravě
Text: SDH Nové Město na Moravě – velitel zásahu Roman Dobrovolný