Školení zásahové jednotky

01.03.2014 18:00

Byla provedena pravidelná údržba a příprava techniky na letní provoz.