Školení zásahové jednotky

05.03.2016 17:00

 

Zásahová jednotka absolvovala školení a prezentaci na téma radiová komunikace, zacházení s radiostanicemi a zásadami komunikace.