Školení zásahové jednotky

07.11.2015 17:00

 

- pravidelná údržba techniky, přechod na zimní provoz.