Školení zásahové jednotky

05.09.2015 18:00

Velitel seznámil jednotku s plánem námětového cvičení, které se uskuteční na počátku měsíce října.