Školení zásahové jednotky

05.01.2013 17:00

Tematikou školení byla taktika při záchraně osob, pod kterými se prolomil led.

Školení provedl: velitel jednotky