Školení zásahové jednotky

01.12.2012 17:30

Cílem školení bylo seznámení s novou technikou.

Školení provedl: starosta sboru