Schůze výboru

04.04.2015 18:30

Zápis ze schůze výboru SDH 4. 4. 2015

 

Účast: Košík J., Pejcha S., Král P., Košťál M., Jícha J., Mrázek J., Mrkvička J., Pochop J., Jíchová J., Fuksová M., Brabcová I., Pejcha D., Peňáz L.

Program:

1. Objasnění finanční částky pro SDH z obecního rozpočtu. (nákup centrály v hodnotě cca 30 000Kč)

2. Taktické cvičení na návrh J. Mrázka (požár kulturního domu), figuranti z řad našich členů. Termín bude upřesněn, zřejmě podzim.

3. Výlov dolního rybníka 18. 4. 2015, sraz v 7:00 hod. Auto přistaví Pejcha S. Elektřina od Košíka J.. Vypouštění, hlídání - Sochor L., Košík J.. Loviště-Brabec R., Mikeš R., Janů K.. Přebírka - Hudeček J., Sochor L.. Nosiči - Košťál M., Pejcha S., Prodej - Brabcová, Pejchová, Mikeš J. Prodej v Petrovicích a Nové Vsi - Košťál, Pejcha S. Svačina - Brabcová (uzené maso, tlačenka z HZ). Vyhlášení, plakáty v prodejnách ve Slavkovicích, Petrovicích a Nové Vsi zajistí J. Košík.

4. Čistá vysočina. Ved. Marie Fuksová, I. Brabcová, A. Pejchová, J. Jíchová a další. Sraz v 13 hod u HZ.

5. Vypouštěcí zařízení dol. rybníka - lávka z hráze k čepu + zábradlí. Změří a nakreslí při výlovu St. Pejcha a J. Košík, spolu vyrobí do podzimu, při podzimním výlovu bude lávka nainstalována.

6. Pořadatelé na pouti ve Slavkovicích 12. 4. 2015 – parkování vozidel:  Jícha J, Janů K., Mrázek Jos., Košík J., Košťál M., Pochop J, Štikar R., Peňáz L., Pejcha D. Svačinu zajistí J. Košík.

7. Školení velitelů 10. 4.2015 HZS  ZR - Mrázek Jos., Jícha J., Král P. ml., Janů K., Bukáček Zd.ml..

8. Čarodějnice – Velitel pož. Hlídky - Janů K., strojník Košťál M., Hlídky - Jícha J., Pejcha St., Štikar R. Stavění - Pejcha St. a děti, Brabec R., Jícha J., Brabcová I., Hudeček J., Kotovic P., Brož V.  Občerstvení - nápoje, párky. Plakát - Král P. Hlášení - Brabcová I.

9. Návštěva Regensburgu 30. 4. - 1. 5. 2015. Cestovní náklady hrazeny z pokladny SDH, dar v hodnotě cca 1500Kč bude zakoupen v has. výzbrojně. Zajistí J. Košík

10. Zájezd - Návrh  příspěvku 200Kč na dopravu pro člena (max. 8000 Kč) Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi - Mrázek, Fuksová

11. Závod koňských stříkaček v Jámách 2. 8. 2015.  Ženské družstvo - Jíchová, Brabcová, Fuksová, Pejchová atd.

12. Sběr kamení. Termín zjistí Košťál M.

13. Exkurze zásahové jednotky do Zlína 25. 4. 2015. Tatra Kopřivnice. Zajistí Janů K..

 

Brabcová I. jednala  s  p. J. Peňázem  o možnosti pálení čarodějnic v příštím roce na jeho pozemku nad křížovou cestou.

 

Zapsala:  Fuksová M.

12. 4. 2015