Schůze výboru

07.03.2015 18:00

Zápis ze schůze výboru konané 7. 3. 2015

 

Přítomni: J. Košík, J. Mrázek, S. Pejcha, M. Fuksová, I. Brabcová, J, Jíchová, J. Jícha, M. Košťál, J. Pochop, J. Mrkvička, D. Pejcha, L. Peňáz

P. Král – omluven

Program:

1 - Kácení stromů na vesnici 21. 3.

2 - Projednání nákupu centrály

3 - Výsledky plesu

4 - Návrh starosty na udělení titulu ČESTNÝ STAROSTA br. Jiřímu Fuksovi

5 - Stavba nového přístřešku na místě skladu PHM

6 - Nákup nového auta

7 - Zájezd do Regensburgu 30. 4. - 1. 5. 2015

8 - Hlasování o kapele na příští ples (Jásalka, 9 hlasů pro, JM a MK se zdrželi) Termín příštího plesu: 30. 1. 2016

k bodu 1. kácení projednáno na zásahové jednotce, technika jeřáb, manipulátor s košem, 3 traktory, pily, účast cca 14 hasičů – zajistí J. Košík

k bodu 2. nákup elektrocentrály projednán na jednotce, schváleno 30 tis. od obce, provedeme výběr. řízení na dodavatele – zajistí Radim Štikar.

K bodu 3: Zisk z plesu 32 000 Kč, prodáno 184 vstupenek, 16 volných, 16 Němců, 12 mažoretek, 16 členů krojované skupiny z Nové Vsi.

K bodu 4: Hlasování 9 pro + 2 poradní, JP se zdržel, bratr J. Fuksa bude pozván na příští schůzi výboru, kde mu bude oznámeno udělení titulu - zajistí JK

K bodu 5: Pavel Peňáz předběžně slíbil souhlas souseda – domluvil JM, nechají se udělat plány – zajistí JK

K bodu 6: JK seznámil členy s myšlenkou a systémem nákupu malého dopravního auta 1 + 8 za peníze SDH, které by kromě modernizace vozového parku výrazně přispělo ke zvýšení  bezpečnosti přepravy mladých i ostatních hasičů na výcvik, soutěže a další aktivity. Je třeba zvýšeným úsilím získávat fin. prostředky zejména za práce pro obec a organizováním různých sběrů, kulturních akcí apod., na druhou stranu omezit výdaje k naspoření potřebné částky.  Starosta podmínil realizaci této myšlenky podporou alespoň 2/3 členů výboru. Po proběhlé diskusi k tématu - hlasování   9 pro + 2 poradní, JP proti.

K bodu 7 : Průzkum zájmu o zájezd do Německa, nabídka umístěna na našich webových stránkách.

 

7. 3. Byla pokácena olše – dřevo uskladněno u KD a bude použito na hasičské akce.

15. 3.  Okrsková schůze velitelů a starostů – zúčastní se S. Pejcha, J. Mrázek

omluven J. Košík

29. 3. Okresní konference Žďár nad Sázavou, zúčastní se 2 delegáti – J. Košík, J. Mrázek, +5 pořadatelů – J. Jíchová, I. Brabcová, H. Hrnčířová, A. Pejchová, S. Pejcha

18. 4. 2015 se zúčastníme akce Čistá Vysočina- trasa Mělkovice autobazar - Radňovice – zajistí M. Fuksová

 

Slavkovice 17. 3. 2015

Zapsala M. Fuksová