Schůze výboru

05.12.2014 16:30

 

1. projednání a schválení záměru pořídit elektronické zabezpečení budovy HZ


2. projednání a schválení systému voleb do výboru SDH
   - výbor bude mít opět 11 členů + 2 členy za mládež s hlasem poradním
   - anketa pro návrhy na nové čl. výboru bude roznešena všem členům do 15.12.2014
   - pozvánky na VVH a sbírání anketních lístků proběhne do 31.12.2014
   - na schůzi výboru 3.1.2015 bude vyhonocena anketa a následně budou osloveni navržení kandidáti zda souhlasí s kandidaturou
   - vlastní volby výboru,hlavních funkcí a komisí proběhnou na VVH 17.1.2015

 

 3. plánovaní dalších akcí:

 Prodej vánočního kapra u HZ  - 23.12.2014 od 14 hodin
 Výroční valná hromada SDH   - 17.01.2015 v 17 hodin
 Hasičský ples                       - 07.02.2015 ve 20 hodin