Schůze výboru

06.05.2017 18:00

 

Zápis ze schůze výboru  6. 5.  2017

 

Účast: Košík J.,  Mrázek J., Fuksová M., Jícha J., Pochop J., Košťál M., Pejcha S.

Omluveni: Brabcová I., Jíchová J., Pejcha D., Mrkvička J., Král P.

 

PROGRAM:

1.- Setkání seniorů v Petrovicích

2.- Řízení dopravy a parkování o jarní pouti 23. 4.

3.- Výlov Dolního rybníka

4.- Pozvánky na Výročí našeho sboru

5.- Mobiliář na výročí

6.-Výroba tabla – R.Štikar, J.Mrázek

7.- Doplnění návrhu na udělení čestného uznání sboru

8.- Ukázky o oslavách výročí

9.- Návštěva Regensburgu 30. 4.- 1. 5.

10- Chystání areálu na okrskovou soutěž v Petrovicích 12. 5.

11.-Brožura o činnosti SDH 2012-2017 – Jiří Fuksa

 

 

K BODU :

1- Zůčastnil se Peňáz V., Peňáz Vl., Brož V.

2- Účast 7 členů ZJ

3- Rozvoz kaprů do 6 okolních vesnic, prodáno celkem 57 kaprů

4- Zajistí Košík J.,  Peňáz Pavel, Král Pavel

5- Bude zapůjčen z okolních vesnic: parket Radňovice – M.Košík, lavičky Jámy – P.Starý,

 auto muzikanti –  Fr.Ondráček Rokytno, skákací hrad – J.Dvořák

7- Hlasování o udělení uznání pro Bukáčka Radka, Fuksu Jaroslava, Kloudu Petra. Jednohlasně schváleno.

8- Malí hasiči z Jam, naši mladí hasiči TFA, útok muži, koňka, výstava požárních aut z N. Města, Žďár 2, Polnička

9- Návštěvy se zúčastnilo 8 našich členů: K.Mikešová, R.Mikeš, 2 děti, J.Pochop + Jan Pochop, K.Janů, A.Pejchová ml.

 

ZAPSALA : Fuksová M., doplnil J.Košík