Schůze výboru

11.09.2016 18:00

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. 9. 2016

 

Účast:  Pochop J., Košík J., Košťál M., Mrázek J., Král P., Peňáz L., Jícha J., Fuksová M.

Omluveni: Pejcha S., Jíchová J., Brabcová I.

 

Informace o proběhlých akcích během léta:

-    30.4.16 – pálení čarodějnic na hřišti – pořadatelská činnost

-    30.4. – 1.5.16 návštěva v Regensburgu – žehnání nové techniky, oslavy 1.máje. účast 12 lidí, řidiči J. Košík, K. Janů

-    květen 2016 opravy na jímce u has.zbrojnice – členové ZJ

-    9.5.16  soutěž okrsku dospělých – Maršovice – 1 dr. mužů, 1 dr. žen

-    28.5.16 Jarní kolo hry PLAMEN ve Žďáře nad S. – 1 družstvo žáků mix

-    28.5.16  v 17 h - zásah při bouřce a přívalovém dešti – odklízení bláta a kamení na MK kolem rybníka – 10 hasičů

-    11.6.16 výpomoc 8 hasičů při řízení dopravy a parkování – pouť k BM

-    18.6.16 okresní soutěž v PS na 1 stroj v Petrovicích – účast dr. muži + rozhodčí  St. Pejcha

-    25.6.16 oslavy 110. let SDH Maršovice  - účast 6 lidí

-    23.7.16 výpomoc při organizaci soutěže Železný hasič v NM -  3 čl.

-    30.7.16  výlet do Bavorska k převzetí vozidla Mercedes – 8 lidí, řidiči J. Machek NM - odtahovka,  J. Košík

-    31.7.16  Jamské závody koňských stříkaček – účast 2 družstva mužů v nových historických uniformách

-    10.9.16 Gratulace Václavu Brožovi k 65.narozeninám - I. Brabcová, J. Mrázek

 

 

  Program schůze:

 

1.    60. narozeniny Sáblíková Dana - oslava 15. 10. 2016 za SDH půjdou Pochop J., Košťál M.

2.    70. narozeniny Mikeš Pavel. Gratulanti za SDH – Fuksová M., Jíchová J.

3.    Podzimní úklid vesnice - předběžný termín brigády 17. 11. 2016

4.    Brigáda na odstranění starého rozhlasu – 28. 10. 2016

5.    Výbor odsouhlasil všemi hlasy přítomných členů úmysl finanční spoluúčasti -  daru SDH Slavkovice 150 tis. Kč městu NMnM  na Nový hasičský dopravní automobil 8+1 pro jednotku SDH Slavkovice (předpokládané náklady 1 mil Kč - dotace státu 450 tis., dotace kraje 300 tis., spoluúčast města 250 tis. Kč) 

6.    Schválení návrhu starosty a velitele: – Pověření k řízení služebních motorových vozidel SDH Slavkovice a  interních pravidel pro provoz vozidel SDH všemi přítomnými členy.

7.    podzimní kolo hry PLAMEN bude 8.10.2016  v  Mostištích

8.    11.9. zrušen memoriál J. Sokolíčka v NM

9.    11. 9. účast družstva mužů na soutěži v Dalečíně  umístění  4. místo / z 8 /

10.    Příští schůze výboru 29. 10. 2016 v 18 hod. v HZ

    

 Datum VVH  - 7 ledna 2017 – hudba JK Band (J. Karásek)

 

Zapsala Marie Fuksová, doplnil Josef Košík