Schůze výboru

27.02.2016 17:00

 

Zápis ze schůze výboru 27. 2. 2016

 

Účast: Košík J., Mrázek J., Mrkvička J., Košťál M., Pochop J., Pejcha S., Jíchová J., Brabcová I., Fuksová M.

Omluveni: Peňáz L., Král P., Pejcha D., Jícha J.

Program:

1. Finanční výsledky VVH a plesu

2. Žádost o dotaci na nové auto a přestavbu HZ

3. VVH 2017, Ples 2017

4. Setkání seniorů

5. Čistá Vysočina

6. Historické uniformy

7. Prořezávka stromů

 

K bodu 1 - VVH -7800 Kč , Ples +31000 Kč

K bodu 2 - žádost na dotaci na auto byla podána do Jihlavy, žádost na přestavbu bude podána

K bodu 3 - VVH 2017 se bude konat 7. 1. , kapela JK BAND, PLES bude 4. 2. , kapela BYSTŘICKÁ KAPELKA

K bodu 4 - Setkání se bude konat 22. 4. v místním KD. Občerstvení zajištěno v kuchyni ZD

K bodu 5 - Akce proběhne 23. 4.

K bodu 6 - Vzorek uniformy ušije Fuksová Radka

K bodu 7 - Bude se konat 10. nebo 20. 4.

SDH Nové Město n. M. daroval našemu sboru 3 vysílačky.

Byly zprovozněny WWW stránky okrsku Nové Město na Moravě.

Bylo odsouhlaseno konání zájezdu.

Zapsala: Fuksová M.