Schůze výboru

26.09.2015 18:00

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH 26. 9. 2015

ÚČAST:  Košík J., Fuksová M., Brabcová I., Pejcha S., Košťál M., Peňáz L., Mrázek J., Mrkvička J., Pochop.J,  Jíchová J., Jícha J.,

OMLUVENI: Král P., Pejcha D.

Program:

1. Výsledky ‚koňky‘ Jámy

2. Výročí Rokytno

3. Memoriál Josefa Sokolíčka Nové Město na Mor.

4. Požár lesa u Lhotky

5. Námětové cvičení okrsku NM  9. 9. 2015 MERCEDESKA

6. Zajištění parkování při podzimní pouti 4. 10. 2015

7. Soutěž dětí PLAMEN Svratka 10. 10. 2015

8. Taktické cvičení 3. 10. 2015

9. 125. Výročí založení SDH Slavkovice v roce 2017

10. Aktualizace členů našeho sboru

11. Podzimní úklid obce

12. Diskuse

K bodu 1 - ženy 2. místo, muži ml. 10., místo, muži st. 14. místo

K bodu 2 - účast 10 členů v uniformách

K bodu 3 - ženy 5. místo, muži 4. místo

K bodu 4 - zásahu se zúčastnilo 12 našich mužů, velitel-Janů Karel, řidič- Košťál Milan

K bodu 5 -  doprava vody, hašení v lese, zúčastnilo se 9 našich mužů, velitel zásahu Novák Ondra, pomocný velitel Mrkos Jiří,  hosté z Ukrajiny,

Br.Slámečka Jan hodnotil taktické cvičení jako zdařilé.

 

 

K bodu 6 -  sraz pořadatelů v 13 hod u HZ (účast J.Jícha , K.Janů, J.Mrázek, M.Košťál)

K bodu 7 - řidič Košťál Milan

K bodu 8 - dálková doprava vody (horní rybník- kulturní dům) 2 skupiny, první pomoc (kulturní dům) 1 skupina

K bodu 9 - navržený termín neděle 20. 8. 2017, Bystřická kapela – schváleno jednohlasně

K bodu 10 - zajistí Brabcová I., Fuksová M., Jíchová J.

K bodu 11 - 17. 11. (bude upřesněno  podle počasí)

K bodu 12 - historické uniformy – p.Svobodová Zubří (Standa se zeptá) materiál šedobílá tmavší, šňůry zlaté.

 

Zapsala: Fuksová M.

 25. 10. 2015