Schůze výboru

31.10.2015 18:00

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH  31. 10. 2015

Účast: Jíchová J., Jícha J., Pochop J., Fuksová M., Brabcová I., Košťál M., Košík J., Král P., Mrkvička J., Peňáz L., Mrázek J., Pejcha S.

Omluven: Pejcha D.

 

Program:

1. 125. Výročí založení sboru

2. Pořízení historických uniforem

3. Sběr elektro odpadu

4. Úklid obce

5. Pozvánky na ples

6. Koupě hasičského auta z Regensburgu

7. Hosté na VVH

8. Setkání seniorů v r. 2016

9. Výsledky soutěže PLAMEN SVRATKA

10. Školení instruktorů

11. Pozvánka do HZ Svratka

 

K bodu:

1 - Termín 20. 8. 2017, Bystřická kapela (zajištěna)

2 - Zajišťuje S. Pejcha, bude proveden průzkum zájmu mezi  našimi členy, 1 uniforma bude věnována do Regensburgu, objednat i Martinovi

3 - Sběr bude proveden 7. 11. 2015 v 17 hodin, odvoz od HZ do konce listopadu

4 - 17. 11. 2015, sraz v 8 hod., bude vyhlášeno, 2 traktory – Košťál, Košík

5 - Pozvánka bude zaslána do Regensburgu

6 - Hlasování:

PRO : Jíchová J., Jícha J., Pochop J., Brabcová I., Košťál M., Košík J., Král P., Mrkvička J., Peňáz L., Mrázek J., Pejcha S.

ZDRŽEL SE: Fuksová M.

7 - Návrh: bratři Slámečka, Zeman, Tomek, Novotný Vl. ,Novotný P., J.Jurman, 2 z okrsku, 2 z NM, +  zástupci OV Mužátko M., Novotný Z.

8 - Setkání proběhne v KD Slavkovice, termín duben 2016, harmonikář Dostál

9 - družstvo mladších 24. místo, družstvo starších 26. Místo, dorost N. Město 5. místo (3 dorostenci z našeho sboru)

10 - Školení  13. -14. 11. 2015 v Přibyslav, účast- Mrkvička J., Zach Š.

11 - Muzeum hasičstva, termín návštěvy jaro 2016

 

Příští schůze výboru 21. 11. 2015

Zapsal: Fuksová M.