Schůze výboru

27.06.2015 18:00

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH  27. 6. 2015

 

ÚČAST:

JÍCHOVÁ Jitka, JÍCHA Josef, FUKSOVÁ Marie, KOŠŤÁL Milan, PEJCHA Stanislav, MRÁZEK Josef, POCHOP Jaroslav, MRKVIČKA Jiří, PEŇÁZ Ladislav, KOŠÍK Josef

Omluveni: BRABCOVÁ Irena, PEJCHA Dan, KRÁL Pavel

PROGRAM:

1. Výročí Nová Ves

2. 60. narozeniny bratra Miloše Sáblíka 10. 7.

    70. narozeniny bratra Pavla Pen’áze 20. 7.

    70. narozeniny bratra Stanislava Šimka 25.7.

    60. narozeniny bratra Miroslava Přibyla 16. 8.

3. Dětský den

4. Oslava výročí na Rokytně

5. historické uniformy

K BODU 1: řidič Mrázek Jos., vyhlášení Košík Jos., účast: Košťál, Jíchová, Jícha, Pejchovi - 3, Pochop, Peňáz Jan, Bukáčkovi atd.

K BODU 2: naroz. M. Sáblíka - gratulanti Jíchová, Košík

                   naroz. P. Penňáze - gratulanti Košťál, Mrázek

                   naroz. S. Šimka - gratulanti Jícha, Pochop

                   naroz. M. Přibyl - gratulanti Janů K. + 1

K BODU 3: termín konání dětského dne stanoven na  so 22. 8. 2015

K BODU 4: Výročí Rokytno v sobotu 29. 8. 2015

K BODU 5: průběžný průzkum ceny a zájmů členů o pořízení historické uniformy, dořešíme před VVH

Sběr žel. šrotu-1700 kg, 5500 Kč

Zájezd - na dopravu vybráno 12200Kč (19 nečlenů, 23 členů), faktura za dopravu 16200Kč

Za kamení výdělek 4500Kč

Jíchové Jitce schválena nová vycházková uniforma – jednohlasně.

Příští schůze výboru v sobotu 25. 7. 2015 v 18 h v HZ

Zapsala M. Fuksová