Schůze výboru

23.05.2015 18:00

Zápis ze schůze výboru 23. 5. 2015

 

Účast: Košík J., Pochop J., Košťál M., Jíchová J., Jícha J., Fuksová M., Mrkvička J., Peňáz L.

 

Projednáno:

1. 70. narozeniny bratra Jana Peňáze

2. Výročí SDH Nová Ves 5. 7. 2015

3. Ujasnění termínů dalších schůzí výboru

4. Sběr železného šrotu 28. 5. 2015

5. Sběr elektroodpadu 30. 5. 2015

6. Okrsková soutěž v Petrovicích 9. 5. 2015

7. Setkání seniorů v Jiříkovicích

8. Sběr kamení 8. 5. 2015

9. Brigády pro obec

10. Zájezd

11. Dětská soutěž v Hamrech 30. 5. 2015

12. Školení rozhodčích 16. 5. – S. Pejcha

 

K bodu 1. Jan Peňáz pozván do HZ, po schůzi výboru mu byl předán dárkový koš, proběhlo malé posezení s oslavencem

K bodu 2. Účast našich hasičů bude projednána na příští schůzi výboru

K bodu 3. Schůze výboru se budou konat vždy poslední sobotu v měsíci

K bodu 6. Družstvo mužů - 4. místo, celková účast - 17 družstev mužů, 7 družstev žen.  Z našeho sboru 4 rozhodčí Košťál, Pochop, Jícha, Pejcha, zapisovatelka Pejchová. Účast na přípravě soutěže- 2 hodiny.

K bodu 7. Setkání se zúčastnili - Šandera S., Peňáz L., Peňáz J., Brož V.

K bodu 8. Účast 10 dospělých, 12 dětí, odpracováno 6 hodin

Příští schůze výboru 27. 6. 2015

 

Zapsala M. Fuksová