Schůze výboru

13.12.2013 18:00

Body jednání:
1. prodej vánočních kaprů
2. organizce výroční valné hromady
3. organizace plesu
4. členské příspěvky