Schůze výboru

02.01.2015 16:30

Zápis ze schůze výboru SDH Slavkovice konané

v pátek dne 2.1.2015 v KD Slavkovice

 

Účast:  Irena Brabcová,  Zdeněk Bukáček pr., Jiří Fuksa, Marie Fuksová, Karel Janů, Josef Jícha, Josef Košík, Josef Mrázek, Stanislav Pejcha, Jaroslav Pochop, Ladislav Sochor,

Tj.všech 11 členů stávajícího výboru + Pavel Král ml.- zvolený zástupce za mládež s hlasem poradním.

 

Program: 1. vyhodnocení ankety před volbami do výboru

               2. příprava zprávy o činnosti na VVH

               3. sestavení kandidátky do výboru

               4. nominace kandidátů do přímo volených funkcí / starosta,velitel /

               5. nominace kandidátů do revizní rady

               6. nominace kandidátů do volební a návrhové komise

               7. sestavení programu VVH

               8. diskuse

               /program byl schválen/

 

 1. výsledky ankety dle počtu návrhů od členské základny :

    / odevzdáno  98  platných anketních  lístků /

 

St. Pejcha – 94, Jos. Košík č.5 – 83, Jos. Mrázek – 81, Jos. Jícha – 78, I. Brabcová – 72,

Jar. Pochop – 66, M. Fuksová – 64,  J.Fuksa – 63, Zd. Bukáček pr. – 50, K.Janů – 47,

L.Sochor – 44,  M.Košťál – 34, P.Král ml. – 24, J. Jíchová – 24, Jan Hudeček – 18,

Pavel Peňáz Mgr. – 15, Radim Štikar – 15, Roman Brabec – 14, Jan Mrázek – 14,

R. Bukáček – 13, A. Pejchová – 12, Š. Zach – 9  ……. atd.

/ anketou byla všem členům dána možnost navrhnout si kandidáty do výboru – tito byli následně osobně nebo tel. osloveni,včetně těch, kteří dostali třeba jen 1 návrh  /

 

 1. kandidátka do výboru sestavená dle zájmu členů při obcházení čl. příspěvků,

     dále dle jejich zájmu po vyhodnocení ankety,    seřazeno abecedně :

      

1. Irena Brabcová

2. Zd. Bukáček nejml.   

3. Marie Fuksová                                    

4. Karel Janů

5. Josef Jícha 

6. Jitka Jíchová 

7. Josef Košík č.5 

8. Milan  Košťál 

9. Pavel Král ml. 

10. Kateřina Mikešová

11. Jan Mrázek

12. Josef Mrázek

13. Jiří Mrkvička

14. Jaromír Nedvěd

15. Stanislav Pejcha

16. Andrea  Pejchová

17. Jaroslav Pochop

18. Radek Sáblík

19. Radim Štikar

20.  Štěpán Zach                    

 

 1. nominace kandidátů do přímo volených funkcí,  seřazeno opět abecedně:

                          

            starosta SDH                                  velitel SDH

 

           1. Karel Janů                                 1. Josef  Mrázek

           2. Josef Jícha                                2. Stanislav Pejcha

           3. Josef Košík č.5                          3. Štěpán  Zach

 

 1. návrh výboru na kandidáty do revizní rady:

         Věra  Janů  -  předseda

               Radek Bukáček, Hana Mikešová  -  členové

 

 1. návrh výboru do volební komise:                      

         Ladislav Sochor  - předseda

         Roman Brabec, Václav Brož, Zd.Bukáček pr., Jan Hudeček, Hana Hrnčířová - členové

 

        6.  návrh výboru do návrhové komise:

        

         Jiří Peňáz,  Petr Klouda

 

 1. diskuse:

 

obsazení do šenku na VVH  :  Pavel Král ml., Štěpán Zach, Libor Staněk,

                                                J.Mrkvička, Jan Mrázek, L.Peňáz

 

obsazení  kuchyně – zajištění občerstvení – M.Fuksová + sestry

 

J.Fuksa – návrh na pořízení záznamu z VVH – zajistí P. Král + J.Košík

             včetně ozvučení  a videoprojekce.

 

Program VVH:

 1. zahájení, vítání členů, hostů, minuta ticha

 2. volba volební komise, roznos vol.lístků a vysvětlení k vyplnění lístku

 3. volba návrhové komise

 4. zpráva výboru o činnosti  SDH  v roce 2014

 5. zpráva o hospodaření sboru

 6. zpráva revizní komise

 7. návrh plánu činnosti na rok 2015

 8. volba revizní komise

 9. diskuse

 10. zpráva volební komise o výsledku voleb výboru, starosty a velitele

 11. návrh usnesení, jeho případné doplnění a schválení

 12. občerstvení  a  volná  zábava  

     

 

     Za  pomoci  zapisovatelů  M.Fuksové a J.Fuksy    sestavil   J.Košík

 

     Slavkovice  5.1. 2015