Sběr železného šrotu

13.05.2014 17:00

V úterý 13. května jsme sbírali železný šrot po vesnici. Zúčastnilo se 11 hasičů a bylo nasbíráno 2100 kg šrotu. Výdělek pro sbor činí 7980 Kč.