Pyrocar 2014

29.08.2014 14:00

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České Republice

Přibyslav - letiště
29. - 31. 8.  2014

 

Diskuse, přednášky, besedy, zábava

- trendy ve výrobě požárních automobilů a čerpadel

- pravidla silničního provozu se zaměřením na hasiče a záchranáře

- setkání s výrobci a prodejci požární techniky

- setkání s odborníky a profesionály

- ukázky z historie pořární techniky

-speciality z polní kuchyně

- bohatý doprovodný program

- ukázky práce složek IZS

 

Náš sbor vystavoval již tradičně koňskou ruční stříkačku z roku 1892 a DA Praga V3S.