Přípravná schůze Comenius

11.05.2013 19:00

KD Slavkovice

Účast: výbor SDH, zásahová jednotka.

>    Předbězně byl projednán program velké návštěvy z Německa 7 - 9. 6. 2013 

 

>    Další bod jednání byl zajištění občerstvení při soutěži plamen na SKI v sobotu 18.5.

- účast našich hasiček je zajištěna - domluvila Marie Fuksová 
- technické a další vybavení pomůžu zajistit já a St.Pejcha

 

>    Nabídka od ZD na sběr kamene, po diskuzi jsme došli k závěru, že tuto letos odřekneme

- důvody: V týdnu se lidi nesejdou, víkend je plný (soutěž plamen, zajišt.občerstvení) a další sobotu už je pozdě.

  Příští rok domluvíme dříve.

 

>    Železný šrot sebereme v úterý 21.05.2013 - sraz u HZ v 16:00 h

 

>    Členská schůze před velkou návštěvou z německa bude v pátek 31.05. v 19 hodin v KD.