Pracovní návštěva učitelů ZŠ. Slavkovice v Německu, německá návštěva na oplátku ve Slavkovicích

05.05.2012 07:00


5. - 8. května 2012

 

Na pozvání p. ředitele spřátelené školy ve Schwabelwaisu  (místní části Regensburgu) jsme se my – p. učitelky vydaly druhý květnový víkend na dalekou cestu. Již dlouho předem jsme se na ni připravovaly, jelikož nás čekalo nejen poznávání školy a způsobu výuky, ale také naše „spolupráce“ s dětmi. Čekaly nás totiž 2 dny výuky. Ale popořádku...

V sobotu a neděli se nám němečtí kolegové (respektive jeden kolega a 3 kolegyně) a pan Martin Pazdera (tvůrce projektu) maximálně věnovali. Prohlédli jsme si město Regensburg a památky v jeho okolí, navštívili jsme nádherné stavby Valhalu a Kelheim, prošli krásnou trasou kolem Dunaje až ke klášteru  Kloster Weltenburg a pak lodí nazpět. Dále nás provedli  Alpiner Steig  ( tzv. Malými Alpami) - úchvatnou stezkou v hloubi čerstvě zelené přírody. Nakonec jsme strávili příjemný večer v nejstarším hostinci na světě, který funguje bez přerušení již 545 let.

V pondělí jsme nemohly dospat... Školáci a jejich kantoři nás srdečně přivítali v hale školy a po předání dárků od našich dětí jsme se rozdělily pracovat do tříd. Byly jsme připraveny na výtvarnou výchovu (včetně materiálu a šablonek), prvouku (s obrázky a nápisy    v češtině z různých oblastí, které jsme chtěly dětem ukázat), hudební výchovu ( i s našimi převleky pro dramatizaci písničky), k tomu našprtána příslušná slovíčka :-) Po „svých“ hodinách jsme zvědavě sledovaly výuku paní učitelek v 1.- 4. třídě a porovnávaly, opisovaly a fotily...

Dva dny ve škole nám daly tolik, jako několikatýdenní jazykový pobyt, a nejlepšími učiteli němčiny pro nás byly děti. Ale i my jsme je naučily dost českých výrazů – dny v týdnu, měsíce, zvířata, členy rodiny, vybavení bytu, české písničky...

Až za námi přijedou, tak si je vyzkoušíme!

 

 

Německá návštěva na oplátku ve Slavkovicích

18. - 20. května 2012

 

Uběhlo několik týdnů a je zde čas očekávané návštěvy na oplátku. Tentokrát přijel pan ředitel se svými čtvrťáky a jejich rodiči.

Nejdříve navštívili naši školu, kterou znali z vyprávění, a setkali se     s našimi dětmi. Potěšili nás spoustou dárečků a předmětů na památku. My už čekali s míči a dalším sportovním náčiním a vyrazili jsme na místní hřiště utkat se ve fotbalu, vybíjené, či se jen tak oťukávat za pomoci anglických slovíček, rukou a nohou... Rodiče si mezi tím prohlédli obec. Následovalo opékání buřtíků za školou, jelikož byli všichni po cestě i sportu dostatečně vyhládlí.

V sobotu jsme byli objednáni na farmu na Blatinách, kde měli děti       i dospělí možnost svézt se na koních, projet se krásnými místy kočárem, zařádit si na průlezkách a lanech či se občerstvit podle chuti. Následovala vycházka pod Drátenickou skálu a několik dospělých odvážlivců vylezlo i nahoru. Počasí vyšlo nádherně, tak jsme si všichni den užili.

Neděle byla poznávací – Žďár nad Sázavou a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře všechny okouzlil. Společné chvíle jsme zakončili procházkou po stezce kolem Konventského rybníka.

V rámci projektu Comenius regio máme naplánované ještě další aktivity, tak se už moc těšíme…

                                                                

ZŠ Slavkovice