Pořadatelská činnost

01.06.2019 08:00

 

9 členů se podílelo na organizaci akce Běhej lesy. Více o akci na: https://behejlesy.cz/