Oslavy 125. výročí založení našeho sboru

20.08.2017 13:00

 

Oslavy 125. výročí od založení našeho sboru jsme zahájili již v sobotu 19. srpna 2017 přivítáním přátel hasičů z partnerského sboru z Regensburgu.

 

V 17:00 hodin začala slavnostní mše svatá před kostelem Božího milosrdenství za hasiče a poutníky. Hlavním celebrantem byl kněz duchovní služby Moravské hasičské jednoty P. Mgr. Pavel Rostislav Novotný OPraem. Při mši svaté byl požehnán zánovní hasičský dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter.

Po skončení mše se hasiči v průvodu, v čele s vlajkovou četou, vydali položit věnce k pomníkům zakládajících členů.

Sobotní program završila slavnostní valná hromada v kulturním domě. Po přivítání hostů a všech přítomných členů byla sestrou jednatelkou přednesena zpráva o historii a činnosti sboru od založení po současnost. Dalším bodem jednání bylo udělení stužek za věrnost a čestných uznání některým členům sboru. Také tři medaile za příkladnou práci a jedna medaile za mezinárodní spolupráci. Byla udělena také tři čestná členství - Ing. Vladimíru Novotnému, Stanislavu Markovi a Stefanu Adlerovi. Po zdravicích hostů následovalo ukončení jednání a volná zábava.

 

Nedělní program oslav odstartoval po poledni společným focením hasičů před hasičskou zbrojnicí. K výročí nám přijelo poblahopřát celkem 20 sborů z okolních obcí. Po přivítání všech sborů, hostů i občanů byla přednesena zpráva z historie sboru, zdravice hostů a slovo starosty sboru Josefa Košíka.

Na pokyn velitele následoval slavnostní pochod obcí k pomníku padlých vojáků v 1. svět. válce, kde byl položen věnec k uctění jejich památky. Pochod dále pokračoval kolem rybníka na hřiště TJ Slavkovice. Na hřišti již byly připraveny ukázky z činnosti místních mladých hasičů včetně disciplín ze soutěže TFA junior, ukázka hašení s vozidlem mladých hasičů z Jam, ukázka útoku v požárním sportu, ukázka hašení s historickou ruční koněspřežnou stříkačkou z roku 1892. Diváci si mohli také prohlédnout moderní i historickou techniku místního i okolních sborů.

 

Nedělní program uzavíral taneční výlet s Bystřickou kapelou u kulturního domu, který pokračoval až do večerních hodin.

 

Velký dík patří všem hasičům, kteří se jakkoli podíleli na přípravách i průběhu oslav, úklidu, přípravy areálů a občerstvení.

 

Do dalších let vykročíme opět s heslem „Obci ku cti, bližnímu ku pomoci“.

 

 

Pavel Král