Němečtí partneři z Regensburgu zavítali do Slavkovic a do Nového Města na Moravě

06.01.2012 17:00

Na základě získané podpory z grantu Partnerství Comenius Regio se podařilo úspěšně navázat společně zástupcům Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, základní školy a SDH ve Slavkovicích partnerství se zástupci německého města Regensburg. Zástupci hasičů, školy a úřadů z Regensburgu přijeli k nám na Novoměstsko o víkendu 6. - 8. 1. 2012 na první partnerskou návštěvu. I přes nečekaný příval sněhu dorazil jejich autobus v pátek v 17 hodin do Slavkovic. Zde pro ně bylo připraveno slavnostní přivítání. Děti ze školy netrpělivě čekaly na vzácnou návštěvu a těšily se, že je přivítají krátkým vystoupením. Kromě zástupců škol je ve Slavkovicích přivítali i zástupci místního Sboru dobrovolných hasičů a také zástupci města Nové Město na Moravě. Všichni si také prohlédli místní školu a byli velice překvapeni, jaké to tu mají hezké. Ze školy se hosté přesunuli do vedlejšího kostela Božího milosrdenství a sv. s. Faustyny, který si prohlédli a zapsali se do kroniky. Posléze všichni účastníci odjeli do centra Nového Města na Moravě, kde povečeřeli v Restauraci u Pasáčka, prohlédli si večerní vánočně nazdobené centrum města a odjeli se ubytovat na Hotel Podlesí.    

Následující den ( v sobotu ) je čekal náročný program - dopoledne návštěva městského úřadu, kulturního domu, 1. Základní školy a hasičské zbrojnice. Všude je přivítali zástupci jednotlivých organizací: na MěÚ především pan starosta Michal Šmarda a pan místostarosta Stanislav Marek, v hasičské zbrojnici je přivítal starosta SDH pan Ondřej Novák. V krátkosti se seznámili s chodem a fungováním jednotlivých organizací a také obdrželi malé upomínkové dárečky.

Odpoledne pak navštívili palírnu u pana Stanislava Marka v Hlinném a odsud jeli do Slavkovic, kde se pokračovalo prohlídkou hasičské zbrojnice a odchodem do kulturního domu na výroční schůzi místního sboru dobrovolných hasičů. Výroční valná hormada začala slavnostním přivítáním německých partnerů z Regensburgu. Poté začala oficiální část přednesením výroční zprávy o hospodaření sboru. Kromě místních „hasičů a hasiček“ zde byli přítomni i zástupci MěÚ, ZŠ v Novém Městě na Moravě i ve Slavkovicích a také zástupci kraje Vysočina. Kromě oficiální části valné hromady byl připraven bohatý program - k poslechu a tanci hrála skupina Tandem a k jídlu připravili naši členové výborné zabíjačkové hody.

V pozdních nočních hodinách odjeli Regensburgští přátelé na Hotel v Podlesí a těšili se na třetí, poslední den návštěvy na Novoměstsku. Po snídani se v přednáškové místnosti Hotelu v Podlesí konala konference všech zástupců z Německa a Česka. Společně se diskutovalo o této první návštěvě německých partnerů „u nás“. Výsledkem byl závěr, že zde byli nadmíru spokojeni, dozvěděli se mnoho zajímavého a nového o fungování jednotlivých organizací. Po konferenci se všichni rozloučili a již nyní se těší, až se opět v březnu setkají, tentokráte však v Německu.

 

Fotogalerie

 

 

Zdroje: https://noviny.nmnm.cz

https://zdarsky.denik.cz/

Foto: Mgr. Pavel Peňáz