Námětové cvičení 2012

06.10.2012 15:00

Cvičení probíhalo v areálu SKI v Novém Městě na Moravě.

 

Účast: Zúčastnilo se 13 sborů okrsku Nové Město na Moravě. Za náš sbor 9 hasičů. 


Cíl: Prověřit připravenost jednotek obcí, při provádění bojových rozvinutí dle bojového, cvičebního, strojního řádu jednotek požární ochrany a norem znalostí hasičů – (teze odborné přípravy pro funkci hasič).

Prohloubit odborné znalosti a praktické dovednosti hasičů, které jsou nezbytné pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standartní úkoly stanovené dobrovolné jednotce včetně jednotného vystupování hasičů na veřejnosti..


Námět: Nácvik standartních situací, které jsou běžné při likvidaci mimořádné události, výcviku, údržbě strojů a pokyny pro jednotné vystupování dobrovolných hasičů na veřejnosti.

>    Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí.

>    Přívodní vedení ejektorem.

>    Zkoušky čerpadel,

>    Obecné zásady pořadového výcviku.


Úkoly:

1.) Provést zkoušku sání a těsnosti čerpadla PPS 12, PPS 8. Řád strojní služby.

2.) Provést zkoušku nejvyššího dovoleného tlaku čerpadla PPS 12, PPS 8. Řád strojní služby.

3.) Provést dopravní vedení 2 hadicemi B a první útočný proud do poschodí 2C.

Metodický list cvičebního řádu číslo 16 DR5

4.) Provést přívodní vedení pomocí ejektoru. Metodický list cvičebního řádu číslo 6 DR5.

5.) Obecné zásady pořadového výcviku. Metodický list cvičebního řádu – pořadový výcvik,číslo 1 PŘVZpracoval:    Za okrskový výbor: Velitel okrsku – Mrkos Jiří

Schválil:    Starosta okrskového výboru – Ladislav Fajmon

 

Fotogalerie