Hasiči ve Slavkovicích sněmovali (novinky - březen 2013)

01.03.2013 12:00

 

V rámci okrskového systému hasičských sborů V okrese Žďár nad Sázavou pracuje intenzivně v okrsku Nové Město na Moravě na předním místě ze 17 dobro volných hasičských sborů Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice. Jeho tradice založení se datuje od 3. dubna roku 1892. Okresní hasičská kronika uvádí - při založení sboru se přihlásilo 23 členů Činných a 16 přispívajících. V roce 2012 při oslavách 120. výročí založení se jíž členská základna rozrostla na 110 včetně oddílu mladých hasičů. Za vynikající výsledky v celkové činnosti sboru byl u příležitosti 115. výročí založení dne 1.7.2007 předán sboru čestný prapor SH ČMS, jako nejvyšší ocenění dlouhodobého plnění úkolů dobrovolného hasičstva. V roce 2012 při oslavě 120 letého trvání organizace byl pořízen z finančních prostředků účelové sbírky a prostředků sboru vyšívaný historický prapor. Letošní výroční valná hromada se konala v měsíci lednu v naplněném sále místního kulturního domu ve Slavkovicích. Mezi pozvanými hosty byli: Mgr. Pavel Novotný, Vedoucí duchovní služby dobrovolného hasičstva, farář ze Želetavy, funkcionář. Moravské hasičské jednoty;  náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný, členové VV OSH Ladislav Fajmon, Karel Tomek, okrskový velitel Jiří Mrkos a nestor ZH hasičů Karel Herold, nositel Záslužného řádu čs. hasičstva. Zpráva jednatele Jiřího Fuksy o činnosti SDH byla velmi zajímavá, poněvadž veškeré akce výcviku, soutěží, kulturně společenské činnosti, činnost mladých hasičů byla doprovázena obrazovou dokumentací na promítacím plátně. Opravdu případ ojedinělý, sledovaný všemi přítomnými s velkou pozorností. Ve zprávě se také hovořilo o Partnerství Comenius Regio, které zprostředkoval člen sboru Dr. Martin Pazdera - nositel medaile Za mezinárodní spolupráci (jeho praděd senátor Karel Sáblík byl zakladatelem místního sboru a dlouholetý funkcionář); cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností. Je tak uzavřena spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Regensburg na úrovni jak Městského úřadu či Základní školy V Novém Městě na Moravě, ale i Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkovicích. Spolupráce úspěšně pokračuje výměnou delegací. V sobotu 16. června 2012 v dopoledních hodinách přijelo do Slavkovic na oslavy 120. výročí založení sboru 7 přátel s Regensburgu. Mše svatá proběhla v odpoledních hodinách u místního kostela; po mši svaté bylo provedeno žehnání historického praporu a hasičské motorové stříkačky Tohatsu, které provedl Pavel Rostislav Novotný O. Praem. Po tomto obřadu byl společný odchod v útvaru k pomníku senátora Karla Sáblíka a ministerského předsedy Antonína Švehly, kde byl položen věnec k uctění jejich památky. Hlavní oslavy proběhly V neděli 17. června 2012, slavilo se 120 let SDH, 110. výročí postavení školy a 35. výročí místní mateřské školy. Oslav se zúčastnilo i 18 hasičských sborů. Odpolední program pokračoval na místním hřišti s ukázkami výcviku a hašení a závěr slavnosti byl ukončen společenským posezením s hudbou u kulturního domu. K celému rozsáhlému programu oslav a činnosti členů hasičského sboru Slavkovice V roce 2012 uzavírá tuto historii zpracovaný almanach. Pavla Peňáze pod názvem: Slavkovice stručná historie školy a sboru dobrovolných hasičů. Pamětní spis bude sloužit i příštím generacím. Závěrem bych se s Vámi netradičně rozloučil slovy, kterými se řídil zakladatel hasičského sboru ve Slavkovicích, učitel a buditel českého lidu Josef Koněrza, který prosazoval heslo: „Poznejme se, milujme se, nedejme se!“

 

Karel Herold AZH a OR ZH při OSH