Brigáda: podzimní úklid obce

17.11.2015 08:00

I přes nepřízeň počasí se na brigádu sešlo celkem asi 20 převážně mladých hasičů. Bylo shrabáno listí na veřejných prostranstvích obcce a vyčištěny kanálové vpustě. Shrabaný odpad byl odvezen dvěma traktory. Za dobře odvedenou práci všem brigádníkům patří velký dík.