Brigáda na sběr odpadků

12.04.2014 13:00

V sobotu 12. dubna 2014 uspořádaly naše ženy brigádu na sběr odpadků podél komunikcí v okolí Slavkovic. Společně s mladými hasiči nasbírali několik pytlů odpadků. Za tuto práci patří všem zúčastněným velký dík.