1. máj v Regensburgu

01.05.2015 00:00

 

Hasiči ze Slavkovic prožili 1. máj v Bavorsku

 

Na základě pozvánky partnerského SDH v německém Regensburgu - místní části Schwabelweis navštívila skupina 14 hasičů ze Slavkovic kulturní akci – stavění máje v jejich regionu. Ve čtvrtek 30. 4. v podvečer proběhlo krátké přivítání a ubytování. Večer a v noci jsme na obecním prostranství pomáhali hlídat připravenou májku proti jejímu ukořistění, které tam hrozí od okolních obcí. Při tom probíhala u malého ohně živá stmelovací diskuse našich mladých i starších s tamními hasiči. V pátek 1. 5. dopoledne jsme pomáhali připravit kulturní akci, která se poté kvůli neustálému drobnému dešti odehrávala v garážích tamní hasičárny a ve stanech před vraty.

Po krátké ceremonii naši pomohli vztyčit připravenou statnou máj rukama na připraveném místě na návsi. Tomuto aktu přihlížel početný dav místních občanů, pro které je tento den velkým svátkem. Po té již probíhal kulturní program, který až do večera provázela tradiční dechovka. Při zajištění občerstvení pomáhali svým dílem také další spolky které v těchto obcích hojně působí – myslivci, zahrádkáři apod. Kromě malého hendikepu s počasím se vše vydařilo a naši byli mile překvapeni pohostinností a dobrou náladou u „sousedů“.

Navečer, na zpáteční cestě malebnou krajinou k našim hranicím jsme se přesvědčili, že pořádná májka stojí v každé obci tohoto kraje. Pro nás ve Slavkovicích je to určitě výzva k obnovení dávno zapomenuté tradice. Děkujeme hasičům z NM za jejich ochotu k zapůjčení vozidla i s řidičem.           

                                                                            

Josef Košík