Organizační schůze výboru

16.02.2019 18:30

ve volební místnosti. Příprava plesu.